Diploma Komunikasi & Media

KPT/JPS (R/321/4/0010)(MQA/A 7853)12/21

Diploma Komunikasi dan Media adalah satu program kerjasama dengan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, UiTM, Kuantan, Pahang. Program ini bertujuan untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran dan pengetahuan untuk melaksanakan pelbagai peranan media massa dalam membantu pelbagai organisasi.

Lanjut